NOU!!!
Informatia Ta vine cu un nou design si un continut imbunatatit de informatii si referinte utile. Pentru o mai buna functionare va sfatuim sa folositi Google Chrome

joi

Demontarea componentelor hardware interne ale calculatorului


Placa Video şi Plăcile de extensie.
Toate plăcile care se montează pe placa de bază (PB) pot fi demontate folosind acelaşi procedeu.
Prima operaţiune este scoaterea şurubului care fixează lamela metalică de cadrul metalic al (PB).
A doua operaţiune este valabilă doar pentru placa video (PV). Aceasta este fixată suplimentar cu ajutorul unui dispozitiv de blocare numit "AGP retainer" care este în fapt o clemă de plastic care se poziţionează deasupra unei excrescenţe ("cîrlig") aflată la partea de jos a PV. Rezultatul este blocarea PV în slotul AGP în aşa fel încît PV să nu iasă din slot cu uşurinţă. Clema de obicei este de culoare albă şi are un mic "mîner" pe care trebuie să apasam înspre exteriorul PV (nu în jos) pentru a elibera mica porţiune blocată. Atunci cînd clema a ajuns în poziţie orizontală (de la poziţia verticală iniţială) putem trece la operaţiunea următoare.
A treia operaţiune se aplică numai pentru plăcile care au o conexiune prin cablu cu PB şi constă în deconectarea acestui cablu. De exemplu placa de reţea are un mic cablu care este conectat la priza WOL ("Wake on LAN") de pe PB. Punem mîna pe micul conector şi tragem în sus, iar cablul va fi deconectat foarte uşor.
A patra operaţiune este cea de scoatere a plăcii din slot şi se face apucînd cu ambele mîini de porţiuni ale plăcii care nu conţin componente electronice şi apoi trăgînd ferm (dar în acelaşi timp cu delicateţe) în sus. Este posibil să fie nevoie să zgîlţîim uşor placa înainte de a o putea elibera complet.
Hardiscul, Unitatea CD-ROM, Unitatea de dischetă
Unităţile de stocare sînt fixate prin şuruburi în nişte locaşuri ("bays") ale structurii metalice a carcasei, aflate în spatele panoului frontal al acesteia. Va trebui să deşurubăm şuruburile de fixare şi să scoatem cu grijă unităţile respective ţinîndu-le de părţile lor laterale şi avînd grijă să nu le scăpăm din mînă. De obicei locaşurile au nişte ghidaje de susţinere care nu permit unităţilor să cadă atunci cînd au fost înlăturate toate şuruburile. Există însă şi carcase care nu au aceste ghidaje şi deci cel mai bine este să sprijinim cu o mînă unitatea care este deşurubată, în aşa fel încît aceasta să nu cadă.
Hardiscul şi unitatea de dischetă se scot trăgîndu-le din locaşuri înspre interiorul carcasei. Unitatea CD-ROM se scoate trăgînd-o din locaş înspre exteriorul carcasei. Dacă nu ne-am asamblat singuri calculatorul este indicat să ţinem minte (sau să notăm) care au fost locaşurile în care au fost instalate unităţile, pentru ca remontarea lor ulterioară să decurgă mai repede.
Placa de bază
Placa de bază este fixată prin mai multe şuruburi de una din porţiunile laterale ale carcasei. Va trebui să deşurubăm pe rînd şuruburile şi apoi să ridicăm PB şi să o punem de-o parte, într-un loc ferit. PB nu se fixează direct pe carcasă, şuruburile intră de fapt în nişte piese metalice numite despărţitoare, care şi ele sînt tot nişte şuruburi, avînd însă capul găurit şi filetat. La remontarea PB trebuie să ţinem minte să verificăm dacă aceste despărţitoare sînt bine inşurubate în carcasă, iar dacă unele s-au deşurubat parţial atunci cînd am demontat PB, va trebui să le înşurubăm la loc.
Modulele de memorie
Demontarea modulelor de memorie se realizează mai uşor după scoaterea PB din carcasă, dar se poate realiza şi avînd PB fixată în carcasă.
Modulele de memorie se prezintă ca nişte plăcuţe subţiri, înalte de 2-3 cm, care sînt fixate de obicei în nişte sloturi de lîngă procesor. Sloturile în care se montează modulele de memorie se caracterizează prin faptul că la părţile laterale au două dispozitive din plastic ("cleme"), care permit fixarea foarte sigură a modulelor de memorie în sloturi. Aceste cleme se pot mişca în sus şi în jos.
Apăsăm uşor (în jos şi spre exterior) cu degetele mari de la cele doua mîini pe cele două cleme ale unui slot de memorie. La scurt timp conectoarele modulului de memorie vor fi eliberate, iar modulul va "sări" din slotul în care a fost fixat. Apucăm modulul de una din laturile plăcuţei sale şi îl punem bine.
Răcitorul Procesorului
Demontarea răcitorului ("cooler") şi a procesorului se realizează mai uşor după scoaterea PB din carcasă, dar se poate realiza şi avînd PB fixată în carcasă.
Tehnica descrisă în cele ce urmează este valabilă în principal pentru răcitorul TTC-D5T produs de compania Titan (pentru procesoarele Athlon şi Duron), dar ea poate fi adaptată uşor şi pentru răcitoarele care prezintă eventual mici variaţii constructive faţă de răcitorul Titan.
Răcitorul este format dintr-un radiator (o structură lamelară construită de obicei din aluminiu, dar care poate avea şi părţi din cupru) pe care este fixat prin şuruburi un ventilator, acoperit de obicei de un mic grilaj metalic fixat prin şuruburi. Radiatorul se fixează cu ajutorul unei cleme de soclul procesorului. Clema în cauză trece prin mijlocul structurii lamelare a radiatorului şi are forma unei lame metalice ale cărei capete sînt indoite în jos. Soclul procesorului are nişte excrescenţe (ca nişte "dinţi" sau ca nişte "cîrlige") de plastic pe două din laturile sale. Ambele capete ale clemei au cîte trei orificii (găuri), în care trebuie să între "dinţii" ("cîrligele") soclului. Unul din capete este însă articulat, adică el se poate mişca în raport cu corpul clemei (lama metalică). Acest capăt are şi un dispozitiv (un fel de mic mîner) care ne permite să îl poziţionăm cu ajutorul degetelor atunci cînd dorim să îi introducem sau să îi scoatem orificiile din cîrligele soclului.
Înainte de a trece la demontarea propriu-zisă a răcitorului, se deconectează cablul de alimentare a ventilatorului din priza de pe PB, punînd mîna pe micul conector şi trăgind în sus.
Ţinem cu mîna stîngă răcitorul, fără a-l apăsa peste procesor. Apoi cu degetele mare şi arătător ale mîinii drepte va trebui să ţinem mînerul capătului articulat al clemei şi să îl apăsam (cu delicateţe dar ferm) în jos. În momentul în care orificiile capătului clemei au ajuns la nivelul dinţilor (cîrligelor) soclului, "tragem" încet mînerul înspre interiorul soclului. Din cauza faptului că acest capăt este articulat, în momentul în care manevrăm mînerul spre interior capătul care conţine orificiile se va deplasa spre exterior în aşa fel încît dinţii (cîrligele) soclului vor ieşi din orificii. În momentul în care acest lucru s-a întimplat, nu mai aplicăm presiune pe mîner şi capătul articulat al clemei se va elibera. Manevrăm apoi uşor clema (lama metalica) înspre exteriorul soclului, în aşa fel încît orificiile capătului nearticulat al clemei să se elibereze şi ele din cîrligele de pe partea respectivă a soclului procesorului. Această manevră este mult mai uşoară decît cea precedentă şi la terminarea ei ridicăm răcitorul de pe procesor.
Dupa separarea răcitorului de soclul procesorului, se demontează grilajul ventilatorului înlăturînd şuruburile care îl fixează. Apoi se deşurubează şuruburile care fixează ventilatorul şi se separă ventilatorul de radiator.
Procesorul
Procesorul se prezintă ca o placuţă pe care la partea superioară se găseşte corpul procesorului, iar la partea inferioară se găsesc contactele metalice (numite pini - "ace") care fac după montare legătura cu placa de bază. Procesorul este fixat într-un locaş numit "socket" (soclu) care este construit din material plastic şi are o multitudine de mici găuri pe suprafaţa sa, în care trebuie să între pinii procesorului. Soclul este construit din două părţi, una superioară şi una inferioară. Găurile de pe partea superioară sînt uşor decalate faţă de cele de pe partea inferioară, în aşa fel încît nu vom putea să demontăm procesorul decît după ce aducem găurile pe aceeaşi linie.
Soclul procesorului are pe una din părţile laterale un braţ metalic. Rolul acestuia este să permită fixarea procesorului în soclu şi apoi să "zăvorască" contactele (pinii) acestuia. Pentru a demonta procesorul trebuie să ridicăm braţul metalic. Pentru aceasta prindem capul braţului metalic cu degetele şi îl tragem uşor înspre exterior şi apoi îl ducem în sus pînă cînd braţul se află în poziţie verticală. Observăm că partea superioară a soclului procesorului a culisat în timpul ridicării braţului metalic în aşa fel încît acum este permisă demontarea procesorului. Apucăm cu degetele laturile plăcuţei procesorului şi o tragem în sus. Aceasta va ieşi foarte uşor din soclu. Procesorul este cea mai importantă piesă a calculatorului, deci trebuie să fim atenţi unde îl punem, pentru a nu-l deteriora din greşeală.
Sursa de Alimentare
Sursa de Alimentare este fixată cu ajutorul a patru şuruburi de partea din spate a carcasei. Este indicat să ţinem carcasa în poziţie culcată (sau în poziţie inversată, cu susul în jos) atunci cînd trecem la operaţiunea de deşurubare sau eventual să susţinem sursa cu o mînă pentru ca să nu cadă.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
enterclick.ro - generator trafic web
Powered by Blogger